Thomas Clausen

Medlem af Slagelse byråd siden kommunalvalget den 19. november 2013. Denne dato vil altid stå i min erindring på grund af en fantastisk valgaften, for Enhedslisten og for mig personligt.

Enhedslisten fik mere end femdoblet sit stemmetal i forhold til valget i 2009 og blev for første gang repræsenteret i byrådet med to mandater. Jeg havde stillet op for Enhedslisten fem gange tidligere fra 1993 til 2009 og i 1989 for en lokal venstrefløjsliste i Skælskør kommune, så syvende gang blev lykkens gang.

I 2013 fik jeg følgeskab af Jørn Melchior Nielsen, som i den første byrådsperiode lavede et fremragende politisk arbejde med vægt på klimapolitik, og som med sin viden om klima, miljø og it styrkede vores politik på disse områder. Jørn Melchior Nielsen blev desværre ikke genvalgt i 2017, men har i den nuværende byrådsperiode været en uvurderlig støtte for byrådsarbejdet og drivkraft i vores energigruppe, som følger byrådsarbejdet tæt.

Indtil videre har jeg i næsten otte år været medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget under byrådet, heraf de seneste næsten fire år som formand. I den første periode havde udvalget et andet navn, men vi fik ved omkonstitueringen i 2018 ændret udvalgets betegnelse til det nuværende, eftersom udvalget også er et socialudvalg.

Betegnelsen for udvalget er passende, fordi Jobcentret, som er den vigtigste kommunale virksomhed under udvalget, også har en myndighedsopgave og træffer afgørelse om folks sociale og økonomiske forhold, det vil sige om sygedagpenge, kontanthjælp og førtidspension og de andre sociale ydelser.

De vigtigste resultater for Enhedslisten i byrådet har indtil videre været:

  • oprettelse af småjobs til unge arbejdsløse
  • førtidspension til flere mennesker, som har ventet i fem, ti, femten år eller endnu længere på at få afklaret deres sag
  • bedre normering i daginstitutionerne
  • støtte til Dansk Forsorgshistorisk Museum
  • etablering af kommunale solcelleanlæg

Det er social- og beskæftigelsespolitik og klimapolitik, der virker. De fleste resultater er opnået i den indeværende byrådsperiode, hvor der kom et nyt flertal efter fire års borgerligt styre.

Det store gennembrud kom i efteråret 2019, da den socialdemokratiske borgmester pludselig manglede et mandat for at kunne få et budgetforlig i hus. Enhedslisten fik dermed indflydelse på kommunens udvikling på væsentlige områder og opnåede gode resultater med et mandat ud af byrådets 31 medlemmer.

Mine læserbreve