Enhedslistens forslag i Byrådet

Her kan du finde link til alle de forslag Enhedslisten har stillet i byrådet de sidste 2 år.

De nyeste initiativer er øverst.

2020

23/11/2020: Initiativsag – Task Force-analyserapporten fra Ankestyrelsen og VISO. Tryk

23/11/2020: Initiativsag – Personalepolitikken. Tryk

26/10/2020: Initiativsag – Klimakommune/Klimakommune Plus. Tryk

31/08/2020: Initiativsag – Tvangsbortadoptioner: Tryk

22/06/2020: Initiativsag – Tude Ådal-projektet: Tryk

22/06/2020: Initiativsag – Slagelse kommunes kulturpolitik og udvidet åbningstid på bibliotekerne i Slagelse og Korsør. Tryk

24/02/2020: Initiativsag – Udvalget for Bæredygtig Udvikling og Grøn Omstiling. Tryk

24/02/2020:  Initiativsag – Midlertidige pladser på  plejecentre til (multi)syge borgere. Tryk

27/01/2020: Initiativsag – Situationen på børne- og ungeområdet. Tryk

27/01/2020: Initiativsag – Klimavenlige energirenoveringer. Tryk

2019

16/12/2019: Initiativsag – Kommunens tab på salg af grund til Professionshøjskolen Absalon. Tryk

25/11/2019: Initiativsag – Klimakommune og klimakommune Plus+. Tryk

25/11/2019: Initiativsag – EU’s regional- og socialfonde. Tryk

26/08/2019: Kommunens brug af opholdsstedet Holmegaardshuset. Tryk

26/08/2019: Initiativsag – Enhedslistens dagsordensforslag om folkebibliotekernes betydning. Tryk

26/08/2019: Initiativsag – Enhedslistens dagsordensforslag om udlicitering og dens konsekvenser på det grønne område. Tryk