Sundhed

Sundhed skal være for alle. Alle borgerne i Slagelse kommune skal have mulighed for at leve et sundt og meningsfuldt liv.

Slagelse Kommune skal arbejde aktivt for at borgerne kan opnå dette. Ved at etablere sundhedscentre i de større byer, med tilbud om hjælp til rygestop, vægttab, motion m.v. Sundhedscentre, som borgerne frit kan benytte efter behov. Med tilknyttet kvalificeret personale, som kan vejlede i sundhedsfremmende levevis.

For Enhedslisten er det vigtigt at disse tiltag sker efter borgernes egne ønsker og ikke med en løftet pegefinger. Disse tilbud skal være let tilgængelige og gratis i hele kommunen.

Et sundt liv, er også et liv uden stress. Derfor går Enhedslisten også ind for en kortere arbejdstid, vi skal ned til 30 timer eller mindre om ugen. Dette vil samtidig kunne fordele arbejdet mere ligeligt mellem alle, og give børnefamilier mulighed for at tilbringe mere tid sammen med deres børn.