Solidaritet med de særligt udsatte borgere

En kommune kan kendes på, hvordan den behandler sine mest udsatte borgere. Der skal være plads til alle, og vi skal sikre også de udsatte grupper de bedste muligheder for at være en del af samfundet.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • Kommunen skal arbejde for et rummeligt arbejdsmarked med flere socialøkonomiske virksomheder og flere virksomheder, der påtager sig et socialt ansvar.
 • Ophør af nytteindsatsen/tvangsarbejdet for arbejdsløse.
 • Arbejde til kontanthjælpsmodtagere, som er ramt af 225 timers-reglen.
 • Arbejde til unge på lav uddannelsesydelse.
 • Stop for unødvendige ressourceforløb.
 • Øget bevilling til engangsydelser til folk, der er ramt af ”reformerne”.
 • Der skal være plads til de udsatte på byens pladser. Vi skal have flere bænke og borde, hvor borgerne kan slå sig ned uden at være tvunget til at købe noget.
 • Der skal etableres flere billige og “skæve” boliger.
 • Alle der ønsker det skal tilbydes misbrugsbehandling og lovgivningens behandlingsgaranti skal overholdes.
 • Flere opsøgende medarbejdere.
 • En indgang til kommunen – også for udsatte borgere – ikke kun for erhvervslivet.
 • Hjælp til psykisk syge via væresteder og ordentlige bosteder
 • Afskaffelse af hjemløshed.