Sociale problemer i boligområder

Det er ikke kun de etniske minoriteter, der er ramt af sociale problemer. Ofte er de etnisk danske beboere i de samme bebyggelser mindst lige så hårdt ramt. Også blandt disse er alt for mange udstødt af arbejdsmarkedet og forsørges via understøttelse, kontanthjælp eller (førtids-)pension.

Vi har desværre en såkaldt ghetto lov i Danmark, som Enhedslisten gerne ser enten afskaffet helt, eller revideret kraftigt. Første kriterie for at et boligområde kategoriseres som ghetto er, at over 50% af beboerne har en ikke-vestlig baggrund. Sådan et kriterie opfatter vi som direkte ”statsracisme”, og vi vil arbejde for at få det kriterie fjernet helt.

De såkaldte »ghettoproblemer« skal først og fremmest løses ved at afskaffe stigmatisering, diskrimination og fattigdom. Netop i disse områder kan der opblomstre en kulturel identitet, som har et stærkt fællesskab og som hjælper hinanden. Og det sociale fællesskab skal der støttes op om, og det skal ses positivt og som en kvalitet.

Enhedslisten vil arbejde for:

  • Lavere huslejer, som kan gøre lejeboliger konkurrencedygtige med ejerboliger og herved fastholde en blandet beboersammensætning i det almene byggeri.
  • Øget økonomi til kvarterløft, byudvikling, byfornyelse og beboerrådgivning, så også mindre ressourcestærke boligområder kan skabe gode boligforhold. Kvarterløft skal være en helhedsorienteret indsats, der sætter ind på mange felter (institutioner, erhverv, fritids- og kulturtilbud, fysisk miljø, boligforbedringer m.v.) og som involverer beboerne igennem beboerbestyrelser og lignende.
  • Støtte til opbygning og opretholdelse af sociale (græsrods-)organiseringer, der har afsæt i de faktiske ressourcer og mennesker i lokalområderne. Man kunne f.eks. anlægge multietniske væresteder baseret på frivillige og få daglige tilknyttede ansatte. Disse væresteder kunne tilknytte en lang række integrerende og informerende aktiviteter, og på den måde fungere som et dynamisk
    integrationsprojekt, der oplyser både majoritet og minoritet igennem fællesskab og aktiviteter.
  • Planlægning af »blandede« byer og bydele – med et varieret udbud af både ejer- og lejeboliger – samt erhverv, kulturelle institutioner/tilbud og idrætsfaciliteter.
  • Stop for al diskrimination af arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere, pensionister m.v. i forhold til valg af bolig.