Slagelse hænger i Klimabremsen

Efter valget i 2021 er der faktisk kun 2 byrådsperioder inden 2030, hvor CO2 udledningen skal være reduceret med 70%. Så det handler om at komme i gang nu!

Enhedslisten har i den forgangne byrådsperiode kæmpet for at Slagelse Kommune bliver Klimakommune igen. Det var vi fra 2009-2015, hvorefter det blev skrottet til fordel for en masse andre tiltag, som har kostet kommunen dyrt, og uden resultater. Kommunens grønne regnskaber fra dengang er for længst lagt i skuffen, og er ikke taget op igen. Så ingen ved hvordan kommunens CO2 udledning ser ud p.t.

I 2020 lykkedes det Enhedslisten at få næsten hele byrådet med på at gå ind i klimakommune-ordningen igen.

Men desværre blev ordningen skrottet af DN i begyndelsen af 2021, til fordel for DK2020, som er den nye ordning støttet af KL, som halvdelen af landets kommuner allerede nu er koblet på. Slagelse Kommune er heldigvis også gået med på ordningen. Dog ser det ud til allerede nu, at det bliver et meget langt sejt træk, da den første klimaplan bliver lagt i løbet af de næste 1½ år. Og i al den tid sker der ingenting!

Enhedslisten vil arbejde for at Slagelse Kommune igen går seriøst ind i arbejdet med at blive en klimavenlig kommune på alle fronter. Reduktionen skal kunne dokumenteres via bl.a. grønne regnskaber.

  • Klimahandlingsplan NU!
  • Grønne regnskaber som dokumentationsredskab.

Vi har nu også fået et par forureningsproblemer på halsen. PFOS – forurening fra brandskolen i Korsør, som stadig ikke er afklaret. Og spildevandsudledningen fra RGS på Stigsnæs, hvor der importeres og renses norsk spildevand, som fortyndes med tonsvist af rent drikkevand, og ledes direkte ud i Storebælt….. til stor skade for havmiljøet. Både erhvervs- og lystfiskere har undret sig i årevis over så få fisk der er tilbage i Storebælt. Denne virksomhed har eksisteret i 15 år. Ligeså lang tid, som der har været problemer.

Så både til lands og til vands er Slagelse Kommune belastet af forurening med farlige miljøgifte. Miljøkontrollen skal skærpes, og enhedslisten vil se handling NU!

  • Mere opsyn og kontrol med miljøfarlige stoffer

Der skal være mere genbrug og bedre sortering af affaldet. Ressourcerne skal så vidt muligt indgå i lukkede kredsløb, hvor de genbruges og ikke går til spilde. Det skal samtidig være nemt at sortere og aflevere til genbrug og affaldssortering overalt i kommunen. Der er både rigtig mange penge at spare og mange klimamæssige fordele. Information til borgerne om sorteringens vej gennem systemet skal være synlig og lettilgængelig, så borgerne får større indblik i og forståelse for fornuften i at sortere affaldet.

  • Mere genbrug og bedre affaldsortering.
  • Minimer affaldsafbrænding.

Kommunens energiforsyning skal så vidt muligt basere sig på vedvarende energi, såsom sol- og vind. Enhedslisten støtter op om vedvarende energi i form af solpaneler og vindmøller, og ikke-fossile brændstoffer. Vi hilser de nyetablerede solcelle-marker velkommen i landskabet, og ser gerne, at der kan gå dyr på arealerne, som kan afgræsse og overnatte i ly af solcellepanelerne om natten, eller at arealerne overgår til biodiversitet, mangfoldig og vild natur med flere insekter og blomster. Ligesom vi hilser de smukke vindmøller i landskabet, såvel som på havvindmølleparkerne velkomne, og glæder os over at de udbredes mere og mere. Hellere vindmøller frem for skorstene.

  • Enhedslisten støtter op om vedvarende energi fra sol og vind og ikke-fossile brændstoffer.