Rusmiddelmisbrug

Enhedslisten går ind for en styrkelse af fagligheden og fleksibiliteten i den kommunale misbrugsbehandling. Den bør indeholde følgende elementer:

Enhedslisten vil arbejde for:

 • Bedre uddannelse af sundhedspersonale, samt indlejring af rutiner i sundhedssektoren omkring øget opsporing af misbrug, samt formidling af hjælp til afvænning
 • Udvidede åbningstider og øget tilgængelighed i behandlingstilbud
 • Forbedret geografisk tilgængelighed
 • Øget fokus på inddragelse af borgerens ønsker og behov i tilrettelæggelse af behandling
 • Forbedret efterværn og rehabilitering til mennesker med langvarigt misbrug bag sig
 • Øget fokus på behandling af børn, unge og voksne børn fra misbrugsfamilier med henblik på at afhjælpe skadesvirkninger og forebygge misbrug og psykiske sygdomme hos børn/voksne børn af misbrugere
 • Flere tilbud til personer med dobbeltdiagnoser, f.eks. misbrug- og psykisk sygdom.
 • Misbrug og dets konsekvenser går på tværs af socioøkonomiske skel. Dermed er problemet relevant for børn fra alle slags familier og samfundslag. At nedbryde tabuer om misbrugsproblemer for ad den vej at forebygge, er et vigtigt skridt at tage.
 • Øget fokus på behandling af børn, unge og voksne børn fra misbrugsfamilier.
 • Obligatorisk skoleprojekt for 9. -10. klasser med foredrag med en ung fra en alkoholikerfamilie og en psykoterapeut (kan evt. udvides med en blandingsmisbruger).
 • Etablering af behandlingstilbud på videregående uddannelser til unge der har problemer med at gennemføre uddannelser p.g.a. misbrug i hjemmet.