Rettigheder og tryghed for de ældre

De ældre i kommunen er borgere på lige fod med andre. De ældre skal gives mulighed for at deltage i byens liv, have deres behov for pleje og omsorg opfyldt på værdige betingelser samt have mulighed for at vælge mellem forskellige boformer.

Vi får ikke en velfungerende hjemmehjælp og ældresektor ved, at kommunen forflygtiger sit ansvar og udliciterer opgaverne til firmaer, der skal konkurrere på prisen, eller tvangsudskriver mennesker, der er på kontanthjælp, til at udføre opgaverne. En god ældresektor får vi kun ved at respektere de ældre og ved at lade kvalificeret og veluddannet personale udføre dette vigtige arbejde.

Vi skal sikre, at de der arbejder i denne sektor, får ordentlige løn- og arbejdsforhold samt gode muligheder for efteruddannelse. Personalet skal også have bedre tid og muligheder for at imødekomme de behov, som de ældre har.

Enhedslisten vil arbejde for at:

 • Kommunen skal sikre, at der bygges flere forskellige typer boliger, der er indrettet, så de kan opfylde de ældres behov. Det vil give de ældre borgere et reelt valg mellem forskellige måder at bo på. Boligerne for de ældre skal anbringes forskellige steder i Slagelse – også i midtbyen.
 • De ældres mulighed for at komme rundt i Slagelse – også om aftenen – skal forbedres. Det skal ske gennem forbedringer af servicebusserne og en fleks seniorordning.
 • Opnå kortest mulig tid før visitation eller tilbagevendende sundheds-/tilfredshedssamtale
 • Undgå at der kommer ukendte vikarer
 • Der arbejdes i små teams omkring den enkelte ældre
 • Sundhedspersonalet kan komme på besøg på aftalte, acceptable tidspunkter – og ikke fx morgenbesøg kl. 10.00 og overraskende middagsbesøg kl. 11.00
 • Medarbejderne får mulighed for tilstrækkelig uddannelse
 • Medarbejderne kan medvirke til at udforme områdets omsorgspolitik for borgerne og arbejdets tilrettelæggelse, så de kan tage medejerskab for den gode pleje eller behandling og dermed trivslen for alle.
 • Få nødvendig genoptræning i rette tid.
 • Mulighed for fleksibel hjemmehjælp, hvilket betyder, at man har ret til at få udført nogle andre opgaver end dem, der egentlig var planlagt, når hjemmehjælperen kommer. Hvis man for eksempel lige har haft besøg af noget familie, der har hjulpet en med det, som hjemmehjælperen skulle lave, kan man bede om at få noget andet lavet i stedet for.
 • Der ikke oprettes såkaldte friplejehjem. Ældreplejen skal ikke gøres til en privat forretning.