Niels Møller

Jeg hedder Niels Møller, er 55 år gammel og bosiddende på den lille ø Omø ud for Stigsnæs i Slagelse kommune. Her bor jeg sammen med min kæreste.
Herfra har jeg været aktiv medlem af Enhedslisten Slagelse siden 2013. Blandt andet som medlem af den miljøpolitiske baggrundsgruppe ”Energi gruppen”, Ø-lokalbestyrelsen og §17 stk. 4 udvalg om offentlig bustransport i kommunen.
Har siden teenager årene været politisk aktiv i bl.a. Aldrig mere Krig, LAK, Specialarbejderforbundets Ungdom, fagforeninger og beboerforeninger og lokalråd.
Ud over organisations arbejde er jeg også ”kulturel”. Har i en lang periode (10 -15 år) arbejdet med amatør børne- og ungdomsteater som komponist og musikarrangør. Herudover spiller jeg lidt musik i ny og næ.
Lokalt har jeg været aktiv i det lokale Biograf Teater i Korsør og i en kort periode aktiv på lokalradioen i Korsør.
På arbejdssiden har jeg tjent til dagen og vejen som ufaglært inden for mange fag, metalarbejder, træindustrien og lager og handel. I de sidste 15-20 år inden for Post Nord hvor jeg har haft forskellige ansættelsesforhold grundet forskellige arbejdstider, nye afdelinger og arbejdsområder.
Sideløbende med mit arbejde tog jeg BA på Københavns Universitet i 2018. Efter sommeren 2020 traf jeg en beslutning om at færdiggøre mit studie på Københavns Universitet og påbegyndte kandidat delen af min uddannelse i Informationsvidenskab og Kulturformidling på fuldtid.
Jeg er socialist og går ind for at vi skal afskaffer klassesamfundet. Men indtil da …. Skal vi få det bedste ud af det for de fleste.