Mere pædagogisk personale i daginstitutionerne.

Mere pædagogisk personale i daginstitutionerne. Det forslag fra Enhedslisten kom med i budgettet for 2020 i Slagelse kommune, med 2 millioner kroner det første år og stigende til 8 millioner kroner i 2023. Det er til gavn for børnene, som får lettere ved at finde en voksen, der er til stede. Og til gavn for de ansatte, der får flere kolleger og dermed bedre arbejdsvilkår. Og til gavn for de arbejdsløse, som får et job.

Siden har det nye flertal i Folketinget vedtaget en lov om minimumsnormeringer, og der er også kommet flere penge til kommunerne via finansloven, men der er lang vej igen. Der mangler fortsat et stort tocifret millionbeløb. Derfor var det godt, at vi i 2020 tog fat på også at løse opgaven lokalt som et supplement til, hvad der kommer fra staten.

Enhedslisten arbejder for, at vi kommer i mål så hurtigt som muligt med at indføre minimumsnormeringerne i praksis.

Thomas Clausen

Byrådsmedlem for Enhedslisten