Mere Kultur

Slagelse kommune har et bredt kulturliv, med mange små og store aktører. Det mener vi er vigtigt og støtter op om at udvikle de rammer der skal til, for at det kan udfolde sig.

Enhedslisten vil sikre et mangfoldigt udbud af kulturelle tilbud. Samtidig skal Slagelse kommunes kulturliv være tilgængeligt for alle borgere; både de der bor udenfor Slagelse by, de der har en lav indkomst, de der har et handicap og de der ikke er vant til at deltage i kulturlivet.

 

Spillesteder/øvelokaler og gallerier/arbejdende værksteder

Ligesom idrætsudøvere har brug for sportsbaner og haller, har udøvende musikere og kunstnere behov for centre til at dygtiggøre sig. Steder, hvor de udveksler erfaringer og lærer af hinanden.

Ungdommen i Slagelse Kommune har brug for et alternativ til idræt når det gælder fritidsinteresser. Der findes masser af muligheder, og kunst og kultur er en af dem. Og der skal være steder hvor deres kunst skal kunne præsenteres. Kollektivt ledede gallerier, og øvesteder og spillesteder skal prioriteres i det kommunale tilbud. Tomme bygninger skal kunne tages i brug, og udvikles til levende kultursmedjer, hvor de kreative kræfter i kommunen får lov til at udfolde sig.

 

Museer

Slagelse kommune skal gennemgå sine samlinger og få dannet sig et overblik, for at kunne tilbyde sine borgere et relevant udbud af udstillinger.

De kommunalt støttede museer og samlinger skal ikke kun måles på deres driftsøkonomi. Men også på deres potentiale og relevans.

Museumsvæsenet skal primært beskæftige sig med at formidle borgernes og kommunens historie til borgerne. Turisterne er naturligvis også meget velkomne som gæster.

Slagelse kommune skal have en overordnet politik for sit museumsvæsen, som skal handle om at belyse kommunens historie, nutid og planer for fremtiden. Sådan at det bl.a. kan blive en integreret del af skoleundervisningen.

 

Biblioteker

Enhedslisten går ind for, at alle borgere skal have adgang til bibliotekerne, jvf. biblioteksloven.

Bibliotekerne skal koncentrere sig om dets kerneydelse, at låne materialer ud til borgerne.

Der bør være en naturlig balance imellem at anskaffe sig dyrt materiale som udbydes til udlån og et kompetent personale.

 

Medborgerhuse/Ungdomshuse/forsamlingshuse

Enhedslisten ønsker medborgerhuse, der er brugerstyrede, og hvor driftsomkostningerne bliver betalt af Slagelse Kommune – under Lokalrådenes ansvar. Derved styrker vi det lokale nærdemokrati.

Kommunalt kan man gøre meget for at understøtte unge menneskers engagement i lokalmiljøet ved både at oprette ungdomsråd, give repræsentant pladser i børne- og ungeudvalg, lave høringer i forbindelse med udvikling af området og ved at styrke foreningslivets muligheder. Enhedslisten støtter ideen om brugerstyrede ungdomshuse i Slagelse kommune og opfordrer både de unge og kommunen til at arbejde på at finde egnede lokaliteter i både Korsør, Skælskør og Slagelse. – Der er masser af muligheder i flere store tomme kommunalt ejede bygninger i kommunen.

Enhedslisten vil arbejde for:

  • Kulturinstitutionerne, både museer, teatre og spillesteder, understøttes så de også kan give gratis adgang til deres tilbud. Sådan, at museer har dage hvor der er gratis indgang, og at teatre og spillesteder jævnligt har gratis forestillinger og koncerter. Vi vil ligeledes arbejde for at disse gratis arrangementer vil falde sammen med gratis kollektiv trafik, for at sikre at alle borgere i kommunen har mulighed for at deltage.
  • Kulturen skal have sit eget byrådsudvalg med dedikerede og kvalificerede byrådsmedlemmer. Erhvervs- og turistarbejdet hører hjemme i andre udvalg.
  • Gratis adgang til lokaler i kommunale kulturhuse.
  • Brugerstyrede medborgerhuse.
  • Reelle og ikke støttede jobs i kommunens caféer.
  • Enhedslisten ønsker ungdomshuse i Korsør, Hashøj, Slagelse og Skælskør, der er brugerstyrede, og hvor driftsomkostningerne bliver betalt af Slagelse Kommune.