Mere Demokrati

Demokrati er meget mere end et kryds hvert 4. år. Derfor vil Enhedslisten give borgerne bedre muligheder for at øve indflydelse på vores kommune. Offentlighedens muligheder for kontrol med politikere og forvaltning skal forbedres, og åbenheden omkring beslutningsprocesser skal øges.

Der skal gøres op med tendensen til at prioritere hensynet til investorer højere end hensynet til kommunens borgere, naturen og miljøet.

Stærke lokalsamfund er en forudsætning for demokrati. Borgeres og lokalsamfunds mulighed for at påvirke de politiske beslutninger i kommunen skal styrkes. Derved styrker vi både lokalsamfund og demokrati.

Enhedslisten vil arbejde for at:

  • der ikke lukkes, eller sammenlægges folkeskoler. Enhedslisten går ind for små lokale skoler med nære relationer til de små lokale samfund i yderområderne.
  • Enhedslisten arbejder i byrådet for størst mulig åbenhed, og for at flere politiske diskussioner skal foregå i Byrådssalen i stedet for i lukkede udvalg.
  • borgere, presse og de øvrige byrådsmedlemmer skal kunne følge med i, hvordan de politiske sager behandles.
  • den politiske kontrol med de kommunale selskaber SK-Forsyning, Affald Plus, Korsør Havn og Slagelse Erhvervscenter skal øges. Dette gøres ved, at selskaberne opløses og lægges ind under politiske udvalg.
  • kommunale medarbejderes ret til ytringsfrihed sikres, og der etableres en whistleblower ordning som sikkerhedsventil.