Mads Kofoed

Jeg er Mads Kofoed, og jeg stiller op for enhedslisten Slagelse.

Jeg er maskinarbejder og er drejer på en af de større maskinfabrikker i Slagelse.

Jeg bor i Korsør, nærmere bestemt Halskov, og det vil være en prioritet for mig som indvalgt i byrådet at fastholde og udvide de offentlige og private arbejdspladser, og de gode og vigtige fælles kulturtilbud vi har. Biblioteket, Kulturhuset og de gode små museer, som vi har i denne skønne by. Vi er andet end et vedhæng til en motorvej.

Mine vigtige mål for mig i byrådet, udover vores fælles i Enhedslisten, hvor vi kæmper for gode sociale forhold, god undervisning til alle og en bolig vi kan betale, er som følger:

Vi skal skabe et fungerende arbejdsmarkeds og erhvervsliv, hvor vi er rustet til fremtiden. Vores virksomheder og kommunen skal kunne møde de udfordringer der kommer. Klimaændringer, som rammer vores kyster hårdt, men også har effekt inde i landet.

Vores miljøforurening, hvor vores fiskeliv og insektliv er truet af forurening og miljøgifter, især landbrugets giftstoffer.

Vi skal skabe et arbejdsmarked hvor vi har anstændige vilkår, så kommunens kontrol af social dumping, skal ændres fra at være ikke eksisterende til at have en effekt. Vores arbejdspladser skal være værdige.

Vores unge skal have et godt liv og en tryg fremtid, hvor kommunens skoletilbud, også og måske især, til de svage skal styrkes. Der bør skaffes lærepladser og skolepladser til alle unge.

Vores boliger skal være gode og fremtidssikre. Det betyder at vi skal have almennyttige boliger til alle, som kan betales. Boliger skal ikke ændres fra fællesskab til private profitmekanismer, og vi skal ikke ændre billige lejeboliger til dyre lejeboliger. Enhver stigning i huslejen både sorterer folk i rige og fattige, men har også en umiddelbar effekt på os alle sammens skattebillet, da det udløser højere støtte.

Derfor er målet at stoppe ghettopakken, da den direkte skader vores fællesskab frem for styrke det.

Vores havmiljø er truet. Det ødelægger din strand og dine børns. Vi skal kigge hårdt på vores miljøgodkendelser hele vejen rundt, og slagelse kommune skal gå forrest med et godt eksempel.

Derfor skal du stemme på os og, på mig.

Vi ses i byrådet.

Mine læserbreve