Luk RGS på Stigsnæs

Stigsnæs: RGS Nordic, som ligger på Stigsnæs, har nu eksisteret i over 30 år. Formålet har gennem alle årene været at oprense spildevand og anvende restproduktet »slam« til forskellige formål, for eksempel til at hælde ud på markerne som gødning.

De har indtil nu renset fem millioner tons spildevand. Men de seneste måneder har lugten altså været fæl. Min næse har reageret kraftigt og associeret til tankstationer eller dieselolie, og jeg har tænkt, det er ikke helt ok, det her. Jeg har sågar kunnet lugte det helt herovre på Omø, når vinden har blæst i den retning.

Der skal ikke udledes norsk spildevand eller andre forurenende stoffer i Agersø Sund. For når der pludselig ingen fisk er mere, på grund af den her slags virksomheder, så er det en katastrofe. Sagen om fiskene, der forsvinder fra Agersø Sund har fiskere fra både Agersø og Omø råbt op om i mange år. Men nu har de taget skeen i egen hånd og er gået sammen med Fiskeriforeningen om at få udarbejdet en rapport, som kommunens embedsfolk og RGS kritiserede på et temamøde den 28. januar. En rapport, som efter deres opfattelse er et urimeligt angreb på deres arbejde.

Men hvad har Slagelse Kommune så tænkt sig at gøre? Og hvori består miljøtilsynet? Ifølge RGS Nordics egen hjemmeside består kontrollen i:

»Vi dokumenterer, at vores behandling er effektiv og dette godkendes altid af miljømyndigheden, Slagelse Kommune, inden spildevandet tages ind til behandling.«

På RGS’ hjemmeside står der under FAQ, som svar på spørgsmålet om, hvorfor vandet ikke bare sendes retur til Norge, at: »Det er unødvendigt og ville ikke gøre nogen forskel. Vi renser vandet til 99,5 procent rent.« – men hvad med de resterende 0,5 procent? 5 millioner tons spildevand over 30 år bliver til 25.000 tons ren gift! Det mest utrolige er, at udledningen fortyndes med almindeligt drikkevand for at komme op på 99,5 procent renhed. Således spilder man flere millioner liter rent drikkevand på at få det til at se pænt ud på overfladen.

Jeg mener, RGS bør lukke deres virksomhed nu, indtil vi finder ud af, om RGS er ansvarlig for de manglende fisk i Agersø Sund. Hvis det er tilfældet, skal virksomheden rense op efter sig. Og fiskerne på både Agersø og Omø skal kompenseres for tab af indkomstkilder. Fiskene skal tilbage i Agersø Sund.

Helene Gerup

Enhedslisten i Slagelse

Omø Havnevej 43

Omø