Ligestilling i Slagelse kommune

Ligestillingen har det rigtig skidt i Danmark. Lønforskellen mellem mande- og kvindefag er stadig ret stor i Danmark.

Også i Slagelse Kommune er der et kønsopdelt arbejdsmarked. Men den nedvurdering af det sociale arbejde og arbejdet med mennesker, som ligger i at det er kvindefagene der får mindst i løn skal ændres.

Enhedslisten vil arbejde for:

  • Der sikres et særligt lønløft til lavtlønsgrupperne. Det kan ske inden for overenskomsternes bestemmelser om ny løn. Fremover må det sikres at ny løn på alle niveauer udformes således, at den medvirker til at udligne kønsbestemte lønforskelle.
  • På alle arbejdspladser skal der regelmæssigt gennemføres drøftelser af arbejdsdelingen på arbejdspladsen. Hvem laver hvad og hvorfor? Hvad har høj status – hvad har lav og hvorfor? Er alle tilfredse med deres opgaver – eller er det tid til en omfordeling af nogle af arbejdsopgaverne. Kønsaspektet skal inddrages på alle niveauer og i alle forhold.