Johnny Gregersen

Jer er en 49’er. Jeg bor i Skælskør og har været opstillet for Enhedslisten til kommunalvalgene 2013 og 2017 også.

Jeg sad i en kort periode i Slagelse Byråd som suppleant i den forrige byrådsperiode.

I forbindelse med mit forhenværende job som folkeskolelærer har undervisningsområdet i Slagelse min interesse. Her gælder det i høj grad at få opkvalificeret folkeskoleområdet så flere elever oplever succes i deres skolegang og opnår de kvalifikationer der skal til for at kunne komme videre i deres uddannelsesforløb.

Indtil Produktionshøjskolen i Korsør overgik til FGU (Forberedende Grunduddannelse) sad jeg i skolens bestyrelse.

Min fremskredne alder har gjort, at jeg efterhånden har fået mere og mere indsigt i forholdene for ældre i Slagelse, og ældreområdet trænger til et kraftigt løft i næste byrådsperiode.

Gå til Altingets kandidattest om mig.

Se mine læserbreve