International solidaritet

Slagelse Kommune skal udnytte, at vi har borgere, som oprindelig stammer fra mange forskellige lande og lade dette afspejle sig i sit venskabsbysamarbejde og sit internationale arbejde. Derfor har vi foreslået humanitær støtte til Gaza, invitation af børn og unge fra Palæstina til Slagelse, etableret venskabsbyforbindelser med en by i Palæstina. Tilsvarende initiativer kunne være oplagte i forhold til Syrien og de kurdiske områder. Integrationspolitikken skal baseres på gensidig respekt.