Hvordan/hvorfor er vi dog nået hertil?

På byrådsmødet den 26. oktober 2020 vedtog man efter en videodebat at sende Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i offentlig høring.

Det er tænkt som et forsøg på at beskytte vores kommunale kostbare ressource, drikkevandet.

Det er et omfattende forslag på godt 100 sider, og det foreslås da også, at der udarbejdes en lettere læsevenlig udgave til borgerne.

Den helt korte version er: Vi skal virkelig til at passe på vores drikkevand, idet både fortidens og nutidens forurening truer.

Truslen er bl.a. nitrat og pesticider, der siver ned til grundvandet, og det skal selvfølgelig ikke ske.

Derfor skal der indgås forhandling med dem, der forårsager denne nedsivning, om at stoppe.

Som yderste konsekvens at udbetale erstatning for at man ophører udledningen.

Vi accepterer altså, at samfundet ligefrem skal betale en forurener for at lade være med at tilsvine det drikkevand, der tilhører alle.

Og det er ikke det eneste sted, vort drikkevand er truet.

På Stigsnæs ”renser” man forurenet norsk olieaffald ved at fortynde det med rent drikkevand i et omfang, som overstiger de flestes forestillingsevne.

Et oplagt forbud mod dette spild af vore ressourcer vil sandsynligvis medføre et erstatningskrav fra virksomheden.

Derfor må man spørge: Hvordan/hvorfor er vi dog nået hertil med vores drikkevand?

Johnny Gregersen

Konge-Åsen 19

Skælskør