Helene Gerup

Om Helene

Jeg hedder Helene Gerup, er 56 år gammel og bor på Omø sammen med min kæreste.

Uddannet EH-økonom og datamatiker, og har bl.a. arbejdet med næringsberegning af sygehuskosten i forbindelse med omlægning til økologisk kost på Slagelse Sygehus i 2004.

Jeg arbejder som kirkesanger, men er også aktiv musiker udenfor kirken. Og så producerer jeg naturkosmetik og driver mit Bed & Kitchen overnatningssted på Omø. Og er med til at udvikle foreningsvirksomheden Omø Tang.

Jeg har været både græsrod og politisk aktiv i over 20 år, og i Enhedslisten siden 2015. I energigruppen og i kommunens §17stk4 udvalg for bæredygtig udvikling og grøn omstilling. Har tidligere været aktiv i organisationen Grøn Hverdag og været fagpolitisk aktiv som hovedbestyrelsesmedlem i fagforeningen EHF (Ernærings- og Husholdningsøkonom Foreningen). De seneste fire år har jeg arbejdet på at skabe en fast tradition i Slagelse for at fejre Kvindernes Internationale Kampdag 8. marts.

Jeg går ind for et klasseløst samfund, hvor kvinder og mænd behandles lige, og hvor der er arbejde til alle. Jobskabelse og nedsat arbejdstid skal afskaffe arbejdsløsheden. Arbejdsløshed tjener kun et formål, nemlig at trykke og fastholde mennesker i fattigdom. Og at de rigeste skovler mere og mere til sig, gør ikke samfundet rigere. Vi skal dele overskuddet, og vi skal deles om opgaverne. Vi skal have skabt et rummeligt arbejdsmarked med plads til alle.

Kommunen skal gå foran med et godt eksempel, og omlægge til økologisk og klimavenlig kost i alle dens institutioner. Nu er vort grundvand snart så giftigt, at det ikke mere kan drikkes uden en kemisk rensning. Og vores sundhed står på spil. Vi skal i gang NU med en sund og klimavenlig dagsorden. Den skal ikke syltes længere af hensyn til industri og landbrug. Mangfoldighed og biodiversitet gælder både mennesker og natur. Vi ER en del af naturen!

Mine læserbreve