Gratis, mere og bedre kollektiv trafik.

Den kollektive trafik skal være bedre og billigere og mere miljøvenlig. Ideelt set bør kollektiv transport være gratis. Privatbilismen skal reduceres og cyklisterne have bedre vilkår.

Enhedslisten vil arbejde for at forbedre og udbygge den kollektive trafik sådan at den matcher det behov, der er blandt borgere i hele Slagelse Kommune. Alle skal kunne komme fra A til B med det offentlige i dagtimerne på alle hverdage. Det være sig i byerne, på landet, eller på Omø og Agersø.

Buslinierne skal passe til tog og færger, så den trafikale infrastruktur smidigt væver sig ind i hinanden. Det vil gøre den kollektive trafik mere attraktiv for passagererne.

Kommunens opgave består i at løse borgernes transportbehov og ikke i at skabe mest bustransport for færrest midler. Der skal indføres el-busser på alle linier, Movias dårlige undskyldninger for at slippe kan og må ikke accepteres.

Enhedslisten støtter og glæder sig derfor over at der endelig er indført el-busser på nogle af strækningerne i kommunen. Og vi er overbeviste om, at de ikke bliver de sidste! Vi glæder os også over fribusordningen, men vil gerne have princippet om gratis offentlig transport bredt ud på alle busruter.

Det giver samtidig positiv effekt på klimaregnskabet, når transporten bevæger sig væk fra bilismen. Og allerbedst er, når transporten bevæger sig mod cyklismen. Derfor skal cykel-infrastrukturen udbygges i alle egne af kommunen.

Færgerne fra Stigsnæs til de små øer Omø og Agersø skal køre efter den blå landevejs princip. Et princip, hvor færgeruten sammenlignes med at køre samme strækning på landevejen. Selvom det foregår med færge, skal prisen være den samme, som hvis man kørte den på landevejen med en offentlig bus.

Indkøb af nyt materiel og færger har i alt for lang tid været varetaget efter kortsigtede økonomiske principper, som kun har haft en økonomisk bundlinje for øje. Det har betydet, at der groft sagt er blevet indkøbt noget billigt bras. Øboerne er de som kommer til at betale prisen for det. Klimaet skal tænkes ind, og de næste færger skal være el-færger, baseret på ikke-fossile brændstoffer.