Gensidig respekt skal præge integration af flygtninge og indvandrere

De nye danskere ønsker integration. De ønsker arbejde, uddannelse og tryghed, men står over for store problemer. For det danske samfund har en tendens til at vende dem ryggen. Der er fortsat arbejdsgivere, både offentlige og private, som lægger deres jobansøgninger nederst i bunken, uanset hvor velkvalificerede de er og medierne stempler dem som gruppe på grund af enkeltstående kriminelle. Og kravene øges – til påklædning, opførsel, religion – så der ikke længere er tale om integration, men om assimilation.

I Enhedslisten Slagelse mener vi at arbejdsmarkedet bør kunne rumme alle mennesker – uanset etnisk baggrund.

De offentlige arbejdspladser skal gå forrest i kampen mod stigmatisering og diskrimination.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • Repræsentation af etniske minoriteter ansat i det offentlige svarende til, hvor stor en del af befolkningen de udgør.
 • At arbejdspladser i Slagelse kommune – offentlige som private – opfordres til at formulere en strategi og diskurs om mangfoldighed – både hvad angår etnicitet, køn, handicappede m.v.
 • Indførelse af en etnisk personalepolitik på arbejdspladser af en vis størrelse for at sikre, at sammensætningen af ansatte på alle niveauer på arbejdspladsen afspejler de etniske minoriteters andel i befolkningen.
 • At kommunale arbejdspladser stiller krav om aktiv etnisk personalepolitik hos de virksomheder, det offentlige samarbejder med.
 • At sikre flygtninge og indvandrere bedre mulighed for at komme i arbejde eller uddannelse. Praktik er ikke et mål, men et redskab.
 • Sprogundervisning, som skal sikre, at flygtninge og indvandrere får mulighed for at indgå i hele samfundslivet – ikke kun arbejdslivet
 • I forbindelse med praktik, at flygtninge sikres kontakt med mennesker, der snakker dansk i hverdagen og får tilknyttet en mentor på arbejdspladsen.
 • At Slagelse Kommune understøtter civilsamfundets indsats for at skabe gode vilkår for integration og derfor modarbejder de eksisternde ghetto-planer, hvor folk bliver sat ud af deres lejligheder.
 • At alle på integrationsydelse skal have ret til ferie på samme vilkår som alle andre.
 • Kvalitetssikring i undervisning og integration i forhold til tosprogede børn og unge.
 • At der indføres ret til modersmålsundervisning for alle tosprogede elever i folkeskolen i lighed med de tilbud børn fra EØS-lande får.