Flere ordinære arbejdspladser, bedre arbejdsmiljø – stop for tvangsaktivering

Der skal skabes flere ordinære arbejdspladser. Arbejdet skal fordeles bedre og tilrettelægges på en sådan måde, at flere får mulighed for en aktiv tilværelse på arbejdsmarkedet og at de, der er i arbejde undgår stress, nedslidning og udstødelse.

Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø skal forbedres og den forebyggende indsats skal opprioriteres. Slagelse Kommune skal gå i spidsen med at forbedre arbejdsmiljøet og nedsætte sygefraværet. Indsatsen baseres på aftaler med de faglige organisationer og medarbejdernes tillidsrepræsentanter.

Uddannelse og efteruddannelse er vigtige elementer og redskaber, såvel for enkelte ansatte som for varetagelsen af kommunens opgaver i hverdagen og i fremtiden.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • Slagelse Kommune igangsætter forsøg med 30 timers arbejdsuge med fuld løn- og personalekompensation, i samarbejde med de relevante faglige organisationer.
 • Udliciteringerne af kommunale arbejdspladser skal rulles tilbage.
 • Deltidsansatte skal have mulighed for at få fuld tid, hvis de ønsker det. Det vil sikre en mere rimelig indkomst og højere pension på længere sigt, og det vil sikre borgerne en bedre service. Og det er der brug for.
 • Alle medarbejdere i Slagelse kommune skal have ret til efteruddannelse og kompetenceudvikling.
 • Opkvalificering skal være det naturlige førstevalg i indsatsen over for arbejdsløse
 • Tvangsaktiverings-ordninger, hvor arbejdsløse misbruges, skal stoppes – i stedet skal der satses på et rummeligt arbejdsmarked, hvor alle ansættes med samme rettigheder.
 • Arbejdsløsheden skal nedbringes ved at udvide den offentlige service – ved at skabe nye jobs. Så der bliver en bedre kommunal service, og de arbejdsløse kommer i arbejde og minimerer nedslidning og stress for de ansatte.
 • Slagelse Kommune skal kunne udbyde eller sælge de ydelser, man i dag producerer, til private. Det kan f.eks. ske ved at etablere fri adgang til kommunale kantiner m.v.
 • Der skal etableres egentlig kommunal produktion af produkter, som kan sælges til Slagelse Kommune, andre offentlige instanser, virksomheder og private. Kommunal produktion er en af vejene til at nedbringe arbejdsløsheden.
 • Istandsættelse og klimarenovering af kommunens skoler og andre bygninger skaber arbejdspladser, sparer penge på sigt og nedbringer kommunens udslip af klimagasser.
 • Øget brug af jobrotation, så nuværende medarbejdere opkvalificeres, og ledige får mulighed for job.
 • Sociale klausuler, der forpligter entreprenørerne til at ansætte praktikanter/lærlinge og til at overholde overenskomsterne, skal fastholdes og der skal gøres en større indsats for at kontrollere om de overholdes. Slagelse Kommune skal arbejde for, at de sociale klausuler overholdes af alle Slagelse Kommunes samarbejdspartnere.
 • Alle unge under 30 år skal have garanti for et tilbud om arbejde og/eller uddannelse. Unge arbejdsløse skal enten sikres et relevant tilbud om uddannelse inden for 3 måneder eller visiteres fra uddannelsesparate til aktivitetsparate, så de kan komme væk fra den særligt lave ydelse, som de uddannelsesparate modtager.
 • Alle, som er omfattet af kravet om 225 timers arbejde, for at modtage kontanthjælp skal sikres et reelt tilbud om et sådant.
 • Nyttejob skal erstattes af muligheden for at deltage i nyttige aktiviteter i civilsamfundet.
 • Der skal være fokus på iværksætteri og støtte af fællesejede virksomheder som en del af beskæftigelsespolitikken.
 • Slagelse Kommune skal understøtte frivillige fællesskaber, som kan give bedre vilkår for de grupper, der rammes af kontanthjælpsloft, integrationsydelse, 225 timers loft eller bare er i en vanskelig social og økonomisk situation.
 • Alle kontanthjælpssager, der har varet i mere end 5 år gennemgås for at finde ud af, om de enten skal på en anden ydelse, eller hvad man ellers kan gøre for at hjælpe disse mennesker ud af kontanthjælpssystemet.