Eva Langballe

Pensioneret folkeskolelærer og batchelor i religionsvidenskab mm.
Tilflytter til Korsør.

Brænder for et bedre bymiljø og for større omsorg for de svageste.
Grøn, ren, sund og rolig by med plads til udfoldelse og rekreation for både ældre og børnefamilier .

Væk med industrihavnen i Korsør bymidte!
Mindre tung trafik i bymidten.
Mere natur i byen . Feks Vild med Vilje på kommunale arealer og kirkegårde.
Udelukkende vedvarende energi i 2030.

Et godt børneliv til ALLE .
Gode normeringer, fokus, ressourcer og kvalificeret hjælp til udsatte børn og deres forældre.