Enhedslistens skolepolitik

På byrådsmødet i april 2021 stillede Enhedslisten forslag om, at kommunen skulle garantere elever, lærere og forældre, at der per 1. august 2021 blev oprettet en ny kunsttalentklasse på Skælskør skole.

På byrådsmødet i februar 2021 stillede Enhedslisten forslag om, at skolerne blev fritaget for de nationale test, så skolerne i stedet for kunne bruge tiden på undervisning. Vi har med tilfredshed noteret, at skolebestyrelserne på Dalmose Skole, Flakkebjerg Skole, Kirkeskovsskolen i Rude og Stillinge Skole samt elevrådene på Vemmelev Skole og Marievangsskolen i Slagelse i deres høringssvar aktivt støttede vores forslag.

Under budgetforhandlingerne i efteråret 2020 om kommunens budget for 2021 stillede Enhedslisten forslag om, at der skulle afsættes fem millioner kroner til forbedring af arbejdsmiljøet for lærere, pædagoger og elever i folkeskolen ved støtte til lærere og pædagoger i almindelig undervisning og støtte til elever, som ikke kan deltage i almindelig undervisning.

Under budgetforhandlingerne i efteråret 2019 om kommunens budget for 2020 stillede Enhedslisten forslag om, at der skulle indgås en arbejdstidsaftale med Danmarks Lærerforening. Det ville have kostet 3,5 millioner kroner i 2020 og 7 millioner kroner i 2021.

På byrådsmødet i april 2019 forlangte Enhedslisten en redegørelse for, hvorfor det var endt med et forståelsespapir i femte version mellem kommunen og Slagelse Lærerkreds i stedet for en egentlig lokalaftale om arbejdsvilkårene på skolerne.

Under budgetforhandlingerne i efteråret 2018 om kommunens budget for 2019 stillede Enhedslisten forslag om, at 24 eller 25 undervisningstimer per uge skulle være grundlag for en arbejdstidsaftale med Danmarks Lærerforening fra 1. august 2019. Desuden stillede vi forslag om et pilotprojekt med danskundervisningen fra 2. klasse for at opnå bedre resultater for eleverne. Begge forslag blev også stillet ved budgetforhandlingerne i 2017.

Vores forslag ville have givet bedre vilkår for elever og lærere. Skolerne lider stadigvæk under Folketingets lovindgreb i overenskomstforhandlingerne med Danmarks Lærerforening i 2013, som samtlige partier i Folketinget minus Enhedslisten og Liberal Alliance stod bag. Skolerne lider stadigvæk under folkeskolereformen fra 2014, vedtaget i Folketinget i 2013 af de daværende regeringspartier (S, SF og de radikale) plus Venstre, Konservative og DF, mens Enhedslisten og Liberal Alliance stemte imod.

Opgaven i Slagelse byråd er at afbøde de uheldige konsekvenser af lovindgrebet og af folkeskolereformen, så vi får en lokal folkeskole, hvor der er plads til alle, både til dem, der kan deltage i den almindelige undervisning, og til dem, der har særlige behov, og så lærere og pædagoger får bedre arbejdsvilkår.

Thomas Clausen, byrådsmedlem for Enhedslisten