Den ubekvemme sandhed lugter ilde

Jeg vil gerne spørge Søren Søndergård, formand for Landbrug og Fødevarer, som påpeger i SN debat d. 10. maj, at det er om sommeren, der er problemer med iltsvind, og at det kun er om vinteren der udledes kvælstof fra landbruget: Hvorfor lugter der så så fælt om foråret i det ganske land, hvis ikke det er fra landbruget, der pøser stadigt mere og mere gødning (=kvælstof) ud på deres marker? Jeg tror simpelthen ikke på, at landbruget bruger mindre og mindre kvælstof, som han skriver. Og det er simpelthen ikke rigtigt at der udledes mest om vinteren, da 75% gødning bliver spredt om foråret.

Hvis ikke det er fra landbruget, kvælstoffet kommer fra, hvor så? Han adresserer det til vores eget spildevand. Kan vi så ikke få det afklaret en gang for alle? Jeg er enig med formanden i, at det her kræver at udledningen af kvælstof adresseres, så vi kan få gjort noget ved det. Ellers kan vi jo blive ved med at kaste bolden frem og tilbage mellem landbruget/det private og kommunen/det offentlige. Dog ser det ikke ud til at spildevandet fra de private husholdninger har den store andel i udledningen. Ifølge Miljøstyrelsens egne tal kun ca. 6% af den samlede udledning.

Og der lugter altså mere og mere fælt på landet om foråret. Og det tyder ikke på, at landbruget skruer ned for deres udledninger. Samtidig finder vi jo også et for højt nitrat-indhold i flere og flere drikkevandsboringer. Hvor kommer det så fra, hvis ikke fra landbruget? Hvorfor skal hele Danmarks landbefolkning og dyr leve i en stank på landet i den smukkeste tid på året? Hvem er det egentlig som skal tjene penge på en oppustet produktion, når den enkelte landmand alligevel ikke kan tjene nok, men er nødt til at have andre indtjeningskilder for at kunne holde sig oven vande? Det konventionelle landbrug (eller deres bagmænd) er på dope, pesticider og overgødning, og spiller ikke fair spil overfor befolkningen.

Helene Gerup, byrådskandidat for Enhedslisten Slagelse

Omø Havnevej 43

4245 Omø