Budgetaftalen 2020 set fra Enhedslistens side

Slagelse: For Enhedslisten er det vigtigt at kunne videreføre de positive elementer fra budgetaftalen for 2020, som blev indgået med Socialdemokratiet, SF og Liberal Alliance med et flertal på 16 af byrådets 31 medlemmer.

De vigtigste positive elementer er: småjobs til unge arbejdsløse, førtidspension til flere og bedre normering i daginstitutionerne. Det er social- og beskæftigelsespolitik, der virker.

Vi glæder os naturligvis også over, at der er afsat penge til en forundersøgelse af etablering af solcelleanlæg i samarbejde med SK Forsyning. Så bliver klimapolitikken og budgetaftalen for indeværende år lidt mere konkret. Og der er virkelig brug for mange flere konkrete initiativer på klimaområdet.

Nogle af de forslag, som Enhedslisten har stillet i dette års budgetforhandlinger, er også kommet med i aftalen: opgradering af Omøfærgen, handicapvenlig badebro ved Kongsmark Strand, udbygning af fodboldklubben B73’s klubhus og mere end en nattevagt ved hvert plejecenter. Det er forslag, som også var at finde i andre partiers budgetønsker, så det viser bare, at byrådet selvfølgelig kan samarbejde om konkrete tiltag på tværs af de forskellige politiske opfattelser, hvis man vil.

Viljen til overordnet at samarbejde er dog ikke større end som så, eftersom SF ikke vil være med i budgetaftalen, og Venstre har været ude med kritik af forløbet af forhandlingerne. Begge partier kommer med hård kritik af social- og beskæftigelsesområdet uden dog undervejs at være kommet med konkrete forslag, som kan give flere jobs eller sikre folk bedre sociale forhold.

Enhedslisten havde stillet forslag om at etablere småjobs til folk i boligkvarterer med høj ledighed. Det blev ikke til noget i forbindelse med første behandling af budgettet. Måske kan der findes en løsning alligevel ved andenbehandlingen af budgettet. Det skylder vi de mange arbejdsløse, som er kommet til som følge af sundhedskrisen og den økonomiske krise.

Thomas Clausen

Byrådsmedlem

Enhedslisten