Bedre vilkår for børn og familier

Institutionerne i Slagelse Kommune skal være gratis, ligesom det er gratis at gå i skole. Alle børn skal i skoler og institutioner tilbydes et sundt og godt økologisk måltid mad om dagen.

En god børnepolitik skal skabe rammerne for, at børn oplever børnehaven, skolen og fritidsordningen som steder, hvor de bliver mætte af indtryk, oplevelser og viden, og hvor både børn og voksne beriges og udvikles.

Enhedslisten vil arbejde for:

  • Støtten til udsatte familier og forældre skal styrkes og koordineres bedre.
  • Anbragte børn skal have mere støtte i forhold til deres skolegang.
  • Daginstitutionerne er et vigtigt socialpædagogisk supplement til hjemmene og skal ikke drives efter virksomhedsprincipper.
  • Alle tilbud bør være gratis.
  • Minimumsnormeringer – 3 børn vug., 6 børn bh., 9 børn SFO/FH pr. voksen.
  • Overgange, brobygning på alle niveauer
  • Aldersintegrerede daginstitutioner
  • 2 voksen ordning i skolerne (Lærer/pædagog)
  • Afskaffelse af lukkedage.